КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Запорожець Леся Миколаївна»

Запорожець Леся Миколаївнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри географії  та методики її навчання

Навчальний корпус № 1, ауд. № 313
E-mail: lesyaliv@ukr.net

Народилась 12 листопада 1973 року в місті Києві. У 1997 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за фахом вчитель біології та географії. Впродовж п’ятьох років працювала на посаді вчителя географії загальноосвітніх шкіл №10 та   №5 міста Умані .

В університеті працює з 2001 р. на посаді викладача, старшого викладача кафедри географії та методики її навчання. У 2015 р. в спецраді Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила кандидатську дисертацію під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О. В. Браславської на тему «Підготовка майбутніх учителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії» за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти.

Наукові інтереси: шляхи підвищення ефективності уроку географії, навчально-ігрові технології, сучасні тенденції міграційних процесів.

Викладає курси: методика навчання географії, методика навчання географії в профільній школі, географія населення.