КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Ситник Олексій Іванович»

Ситник Олексій Іванович

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 310ауд.

E-mail: sytnykuman@gmail.com

Народився 24 вересня 1963 р. у м. Умань Черкаської області. У 1986 р. закінчив  географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за фахом «географ-метеоролог». По завершенню навчання працював інженером-бортспостерігачем у Дніпропетровській окремій воєнізованій частині з активного впливу на гідрометеорологічні процеси і у складі екіпажу фахівців-метеорологів втілював програму по збільшенню кількості опадів на територіях із нестійким зволоженням.

У 1987-2003 рр. працював на посаді вчителя географії та заступника директора з виховної роботи у загальноосвітніх школах м. Умані.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 2003 р. на посаді викладача, старшого викладача, доцента. У 2006-2010 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 р. у спецраді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив під керівництвом професора Г.І. Денисика кандидатську дисертацію на тему «Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України» за спеціальністю 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Загальна кількість публікацій у співавторстві та одноосібно складає понад 140 статей, навчальних посібників, монографій, серед яких «Міжзональний геоекотон лісостеп-степ Правобережної України» (2012 р.), «Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Черкаськой області» (2016 р.), «Метеорологія», «Гідрологія» (2012 р.), «Основи геоморфології» (2017 р.).

Створив методичну базу викладання таких дисциплін як «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», забезпечивши їх відповідними навчальними посібниками та приладами,та підняв на високий рівень організацію проведення навчально-польових  практик із зазначених дисциплін.

Наукові інтереси: міжзональні геоекотони, антропогенні ландшафти, історія впливу людини на ландшафти Центральної України.

Викладає курси «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», «Географія глобалізаційних процесів».