КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Рожі Інна Геогріївна»

Рожі Інна Геогріївна

викладач кафедри географії та методики її навчання 

Навчальний корпус №1, 310 ауд.,

E-mail: inna.rozhi.93@gmail.com

Народилась 16 грудня 1993 року в с. Тинівка, Жашківського району, Черкаської області.
З 1999 по 2010 р. навчалася в Тинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
З 2010 по 2014 р. навчалась в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом бакалавра та здобула кваліфікацію вчителя географії.
З 2014 по 2015 р. навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію географа. Вчителя географії, біології та економіки. Організатора краєзнавчо-туристської роботи.
Також протягом 2014-2015 р. здобула ступінь магістра та кваліфікацію географа. Викладача географії.
З 2014 по 2015 р. працювала лаборантом кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
З 1 листопада 2015 року зарахована до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
З 1 вересня 2017 р. працюю викладачем кафедри географії та методики її навчання.
Наукові інтереси: краєзнавчо-туристська робота та педагогічні технології в процесі навчання.