КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Половка Сергій Григорович»

polovka

доктор геологічних наук, професор кафедри географії та методики її навчання

 Навчальний корпус №1, 323 ауд.,

тел. (04744) 5-05-42
Е-mail: sergi_polovka@ukr.net

Народився 1968 р. на Полтавщині.

У 1983 р. закінчив вісім класів Харківецької СШ (Пирятинський р-н., Полтавська обл.);

1983 – 1987 рр. – навчання в Полтавському будівельному технікумі транспортного будівництва (спеціальність «будівництво та експлуатація автомобільних шляхів», кваліфікація «технік-будівельник»;

1987 – 1989 рр. – служба в лавах збройних сил СРСР;

1989 – 1994 рр. – навчання на геологічному факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація спеціаліста «інженер-геофізик»). Під час навчання в цьому вузі здобув військову спеціальність «Обробка (дешифрування) аерофотоданих повітряної розвідки» (офіцер запасу);

1994 – 1997 р. — навчання в очній аспірантурі Інституту геологічних наук (ІГН) НАН України;

1998 – 1999 р., інженер відділу сучасного морського седиментогенезу ІГН НАНУ;

19.06.1999 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери» (спеціальність 04. 00. 10 – «геологія океанів і морів», спеціалізація геоморфологія і тектоніка);

з 19.11.1999 р. працює в УДПУ імені Павла Тичини, де пройшов шлях асистента (1999 р.), старшого викладача (2000 р.), доцента (з 2003 – 2012 рр.) кафедри географії та екології, професора завідувача кафедри загального землезнавства та геології (з 2012 – 2015 н. р.) природничо-географічного факультету.

2003 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри географії та екології;

2003 – 2004 рр. – заступник декана з наукової роботи.

2004 – 2007 рр. навчання в стаціонарній докторантурі Інституту геологічних наук НАН України.

2007 р. — доцент кафедри географії та екології УДПУ імені Павла Тичини. Викладає студентам напряму підготовки 01014 «географія» лекційні та лабораторні курси: «Геологія з основами геохімії», «Картографія з основами топографії», «Основи океанографії», «Історична географія»; магістрам – «геоекологія», «Історія розвитку географічної науки в Україні», керує фаховими (навчально-польовими практиками) в Українських Карпатах (з 1999 до нині; с. Колочава Міжгірський р-н., Закарпатська обл.).

2011 р. – у разовій спецраді Інституту геологічних наук НАН України вперше в Україні за спеціальністю 04.00.23 – «історія геології» захистив докторську дисертацію на тему: «Історія морської геології в Україні» (наук. консульт. чл.-кор. НАН України Митропольський О. Ю.).

2012 р. – отримав атестат професора по кафедрі загального землезнавства та геології.

2012 – 2015 н. р. – завідувач кафедри загального землезнавства та геології УДПУ імені Павла Тичини.

З 1 вересня 2015 р. до нині – професор кафедри географії та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини.

Робота за сумісництвом.

З 2008 р. по 2014 р. – доцент (за сумісництвом) кафедри екології довкілля та безпеки життєдіяльності Уманського державного аграрного університету, читає навчальні курси студентам екологічної спеціальності: «Геологія з основами геоморфології», «Основи біогеохімії».

2011 – 2012 н. р. – доцент кафедри екології та агробіології ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

2015 – 2016 н. р. – професор кафедри фізичної географії та геології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові інтереси: геологія північно-західного шельфу Чорного моря, геоекологія та екологія, історія науки і техніки.

Опубліковано понад 200 наукових праць, в т. ч. – 2 монографії («Сто морських геологів України»,2007; «Науково-дослідний флот України (минуле, сучасне, майбутнє), 2008); 1 науково-навчальний посібник («Міжнародний рік океану (проблеми, пошуки, здобутки», 2000) та 6 навчальних посібників («Географія Уманщини (до 75-річчя Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)», 2006; «Геологія з основами геохімії (курс лекцій)», 2014); «Геоекологія (курс лекцій)», 2014; «Історія географії (короткий курс лекцій)», 2014; «Історія розвитку географічної науки в Україні (курс лекцій)», 2014; «Історична географії (курс лекцій із напряму історичної фізичної (природничої) географії)», 2015), численні методичні розробки, статті у фахових виданнях і тези різнорідних наукових зібрань.

Включений до редакційних колегій:

1. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини.

2. З жовтня 2015 р. включений до редакційної колегії Міжнародного науково-виробничого журналу «Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія».

Виконавчий директор Уманського районного відділення Всеукраїнського благодійного фонду «Геоеко-ХХІ століття» (2000 р.), створив на природничо-географічному факультеті «Наукову геологічну лабораторію» (2001 р.) і «Геолого-географічний музей Євразії» (2010 р.).

Неодноразово відзначався за високу професійну майстерність різнорідними грамотами, а саме: грамота ректора УДПУ імені Павла Тичини (2007; за досягнуті успіхи у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки), грамота Голови обласної ради (2012; за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, у підготовку освітніх кадрів, формування позитивного іміджу навчально-наукових закладів Черкащини та з нагоди Дня науки), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2013; за високу професійну майстерність, значні наукові досягнення, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки), Грамота деканату природничо-географічного факультету (2015; за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відповідальне ставлення до покладених обов’язків, вагомий внесок у розвиток природничо-географічного факультету та з нагоди його 85-річчя).

Одружений, має доньку (1992 р. н.) та сина (2000 р. н.).