КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Керівництво»

Браславська Оксана Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 219 ауд.,
тел. 0505462253
Е-mail: timets07@rambler.ru

Народилася у м. Умані Черкаської області. У 1990 році закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Виховання в дошкільних закладах» та отримала кваліфікацію вихователь в дошкільних закладах. У 1995 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Біологія і географія» за фахом вчитель біології і географії.

В університеті працює з 1995 року. За цей час пройшла шлях від асистента до професора, завідувача кафедри.

У 2001 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2003 р. отримала вчене звання доцента.

У 2011 р. в Інституті у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки.» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2013 р. отримала вчене звання професора.

Браславська О.В. є ініціатором проведення всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій: «Екологічна наука і освіта в педагогічних вузах України» (Умань, 2000), «Регіональні проблеми викладання географії» (Умань, 2004), «Природничі науки в закладах освіти України» (Умань, 2005), «Географія та екологія: наука і освіта» (Умань, 2006, 2008, 2010), «Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність» (Умань, 2007), «Природничі науки і освіта у вимірах ХХІ століття» (Умань, 2011).

Виступає опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (4 опонування). Входить до складу спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, спеціальності: 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (наказ ВАК № 368 від 31.05.2010 р.) та спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук К 09.053.01 в ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальності: 13.00.09 – теорія навчання та 13.00.02 – теорія і методика викладання (географія).

За багаторічну сумлінну працю та успіхи у професійній діяльності була відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (№ 118941, травень, 2007 р.), Почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради (серпень, 2011 р.) та знаком «Відмінник освіти України» (№ 172, травень 2012 року).

Має 249 публікацій, з них 213 наукового та 36 навчально-методичного характеру. Із них: 59 публікацій у наукових фахових виданнях, 5 монографій (2 – одноосібні), 2 навчальних посібника рекомендованих МОН України.

Викладає курси «Рекреаційна географія», «Краєзнавство і туризм», «Методика навчання географії».