КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Лаврик Олександр Дмитрович»

Лаврик Олександр Дмитровичкандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 312 ауд.,
тел. (04744) 5-05-42
Е-mail: slavrik1979@gmail.com

Народився 24 вересня 1979 року в с. Хоменки Вінницької області. У 2001 р. закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель географії та біології.

В університеті працює з 2007 року на посадах лаборанта та молодшого наукового співробітника держбюджетної теми, з 2011 р. – викладач. У 2008–2011 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 р. в спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів під керівництвом професора Г.І. Денисика.

Наукові інтереси: долинно-річкові ландшафти, ландшафтно-технічні системи, проблема виділення парадинамічних і парагенетичних ландшафтних комплексів, історія впливу людини на ландшафти планети.

Опубліковано понад 120 наукових і науково-популярних праць, в т.ч. – 3 монографії. Викладає курси «Загальне землезнавство», «Географія материків і океанів», «Геоінформаційні технології в географії» та «Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз».