КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Кравцова Ірина Віталіївна»

Кравцова  Ірина Віталіївнакандидат географічних наук, доцент кафедри географії  та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 311 ауд.

E-mail: irinakravzova@gmail.com

Народилася 28 серпня 1982 року в м. Умань Черкаської області. У 2004 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і географія” і здобула кваліфікацію вчитель біології, географії, валеології та основ екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

З 2004 року працює в університеті спочатку на посаді асистента кафедри географії та екології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а потім – викладача, старшого викладача і з 01 березня 2013 року доцента кафедри географії та методики її навчання.

Упродовж 2006-2009 років – аспірант кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (спеціальність 11.00.01 „Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів”). Тема дисертаціного дослідження „Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного Лісостепу України”; науковий керівник – доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 26 жовтня 2010 року захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Наукові інтереси: садово-паркові ландшафти Центральної України, історико-географічні особливості їхнього формування та розвитку.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Географічна номенклатура», «Фізична географія України», «Ландшафтознавство», «Геофізика і геохімія ландшафтів», «Міжнародний туризм та туристичні ресурси України».