КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Козинська Ірина Петрівна»

Козинська Ірина Петрівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 304 ауд.

E-mail: kambanka@ukr.net

Народилася 19 березня 1964 року в Одеській області. У 1991 році закінчила геолого-географічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за фахом «гідрогеологія та інженерна геологія».

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 1991 року.

У 2011-2013 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2013 р. в спецраді Харківського національного університету імені В.Н. Каразина захистила, під керівництвом професора Г.І. Денисика, кандидатську дисертацію на тему: «Промислові ландшафти регіонів видобутку уранових руд України» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Наукові інтереси: суспільно-географічні проблеми регіонів України, антропогенне ландшафтознавство; займається дослідженням промислових ландшафтів уранодобувних регіонів України.

Викладає курси: «Основи теорії суспільної географії», «Економічна і соціальна географія України», «Геоекономіка», «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України».