КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Історія кафедри»

Кафедра як окремий підрозділ природничо-географічного факультету Уманського учительського інституту була створена ще в перші повоєнні роки. Від часу заснування й до свого закриття (у 1950 роках) кафедру очолював М.А. Олійник.

Після оголошення набору студентів на спеціальність “Географія” у 1990 р. виникла потреба у відновленні цієї кафедри, що й було зроблено у вересні 1993 р. Новостворену кафедру географії очолив професор Казидуб Григорій Олексійович, а у травні 1996 р. – кандидат географічних наук, доцент Затула Василь Іванович. На початку 2009-2010 н.р. кафедру географії та екології очолила доктор географічних наук, професор Єлісеєва Євгенія Володимирівна. З вересня 2010 року кафедру було реорганізовано і перейменовано в кафедру географії та методики її навчання. Зараз посаду завідувача кафедри займає Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор.