КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Дисципліни кафедри»

 • Біогеографія
 • Географія глобалізаційних процесів
 • Географія культури та релігії
 • Географія людської діяльності
 • Географія материків і океанів
 • Географія населення
 • Географія світового господарства
 • Геоекологія
 • Геоекономіка
 • Геоінформаційні технології в географії
 • Геологія з основами геохімії
 • Геоморфологія
 • Гідрологія
 • Економічна географія України
 • Загальне землезнавство
 • Історична географія
 • Історія географії
 • Історія географічної науки
 • Історія географічної науки в Україні
 • Картографія з основами топографії
 • Краєзнавство і туризм
 • Ландшафтознавство
 • Метеорологія і з основами кліматології
 • Методика навчання географії
 • Методика навчання географії в профільній школі
 • Методика навчання географії у вищих навчальних закладах
 • Методика навчання курсу «Основи економічних знань»
 • Міжнародний туризм та туристичні ресурси України
 • Основи океанографії
 • Основи палеогеографії
 • Основи теорії суспільної географії
 • Основи технологій виробництва
 • Політична географія
 • Регіональна економічна і соціальна географія
 • Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз
 • Рекреаційна географія
 • Ретроспективна географія з основами етнографії
 • Фізична географія України
 • Шкільний туризм